DocKOP           SchalmeiDocumentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling (DSMG)
Elk lid van de Heemkundige en Historische Kring “Gent” heeft toegang tot het 'Documentatiecentrum Voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling' en kan er naast raadpleging van boeken, tijdschriften, kranten, genealogische gegevens, affiches, enz. ook boeken en tijdschriften ontlenen. Het documentatiecentrum omvat voorts een uitgebreide collectie 'Vliegende Bladen' met allerhande documenten (krantenknipsels, folders, advertenties ...) die systematisch gerangschikt worden. Ze zijn ingedeeld per gemeente of deelgemeente van Gent, Destelbergen en Lochristi.


Convent Engelbertus

Begijnhof Kerk

Ingang Documentatie Centrum
Het Documentatiecentrum voor Streek geschiedenis Dr. Maurits Gysseling werd op initiatief van de Heemkundige Kring “De Oost-Oudburg” op 27 september 1970 opgericht. In 1978 vond de Historische en Heemkundige kring van Gent aansluiting, en sindsdien fungeert het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. M. Gysseling, als documentatiecentrum voor beide heemkundige kringen.
 
De verzameling bestaat uit boeken en tijdschriften i.v.m. geschiedenis, gezamenlijk beheerd door de Historische en Heemkundige Kring Gent en de Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg". Daarnaast bezit het documentatiecentrum onder meer een uitgebreide collectie heemkundige tijdschriften uit geheel Oost-Vlaanderen, en boeken over algemene geschiedenis, volkskunde, kunst, taal, enz.
 
Daarnaast beschikt het DSMG over een aantal bijzondere collecties, welke enkel ter inzage zijn op aanvraag. Deze bijzondere collecties omvatten themata zoals affiches, communieprentjes, doodsbrieven, doodsprentjes, foto's, geboorteprentjes, kaarten, medailles, devotieprenten ...

De catalogus van de bibliotheek (die reeds meer dan 12.000 werken bevat) kan geraadpleegd worden via Cageweb (http://www.cageweb.be). 

Het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. M. Gysseling binnen de historische muren van het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg. Dit begijnhof is het enige neo-gotische begijnhof in Vlaanderen en werd omstreeks 1874 gebouwd, gefinancierd door de Hertog van Arenberg. Net zoals 12 andere Belgische begijnhoven (inclusief het kleinere Gentse begijnhof in de Lange Violettestraat) werd het Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg opgenomen op de lijst van werelderfgoed, opgesteld door de UNESCO.Het Documentatiecentrum heeft een vraag.
  Angele Van Geluwe, bibliothecaresse     Angèle Van Geluwe-Eggermont (+) Gebruik pijltjes
om te verschuiven

Inzoomen  +
Uitzoomen  -
    Documenttiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. M. Gysseling is gehuisvest in het Convent Engelbertus,
Groot Begijnhof  46, 9040 Gent Sint-Amandsberg
tel.: 09/219.95.18
e-mail: dsmg@skynet.be.


Het Documentatiecentrum voor Streek geschiedenis Dr. Gysseling 
is geopend elke zondag tussen 10u en 12 u., met uitzondering van de schoolvakanties.


 Voorzitter: Dhr. Albert Vervaet
Bibliothecaresse: Mevr.
Angèle Van Geluwe- Eggermont