Schalmei  Werd u tijdens het doornemen van onze website geboeid door de werking van de Historische en Heemkundige Kring en wenst u lid te worden van ons heemkundig genootschap?  Twijfel dan niet langer en wordt lid van onze kring, waardoor u automatisch het tijdschrift "Ghendtsche Tydinghen" ontvangt. Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis, waar u naast raadplegen van boeken, documenten, bidprentjes, (rouw)brieven, enz., ook boeken en tijdschriften kan ontlenen.


Jaarlijks lidgeld vanaf 1/1/2016 (45e jaargang):    

            Gewone leden:        15,00 euro
            Steunende leden:    25,00 euro
            Beschermleden :     vanaf 30,00 euro


Postrekening:     IBAN: BE73 0001 0504 7360. BIC: BPOTBEB 1
                        van de "Heemkundige en Historische Kring Gent" te 9000 Gent.  

Steunende en Beschermleden worden vermeld in het Tijdschrift Ghendtsche Tijdinghen. Wij onderstrepen graag dat deze hogere bijdragen het voortbestaan van de kring bestendigen, De drukkost van het tijdschrift is nagenoeg het dubbele van het gewone jaarlijkse lidgeld.

De leden in het buitenland (Europa) dienen een supplement van 10 euro te betalen als tegemoetkoming in de extra-portokosten.
Leden buiten Europa betalen 30 euro. Buitenlandse betalingen moeten kostenvrij ge´nd kunnen worden..
 
 
Secretariaat:    Nieuwe leden, ontslag, opzegging, adresverandering en bij niet ontvangen
                        Luc Devriese - Goudstraat 12, 9000 Gent, 09 2240527-0486176293
                        e-mailadres:  g.t@telenet.be                                      
 
Redactieadres:    Clarissenstraat 14, 9000 Gent, gtpenning@edpnet.be
                        Auteurs worden verzocht kopij digitaal aan te leveren op g.t@telenet.be.
 
Zetel:            Convent Engelbertus - Groot Begijnhof, huis nr. 46, 9040 Gent (Sint-Amandsberg)  
 

De leden genieten van vrije toegang tot de bibliotheek en wekelijkse bijeenkomsten in het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Doctor Maurits Gysseling, Convent Engelbertus, Groot Begijnhof, huis nr. 46, Sint-Amandsberg: elke zondag van 10 tot 12 uur (behalve op feestdagen). Gesloten in juli en augustus.

 
Verantwoordelijke uitgever: Luc Devriese, Goudstraat 12, 9000 Gent
 
Druk: NV Drukkerij Verbeke, Lijnmolenstraat 34-36, 9040 Gent, tel. 09 228.10.33