Schalmei 

 HomeLidmaatschapInhoud


Richtlijnen

Twijfel niet langer en word lid van onze kring, waardoor u automatisch het tijdschrift "Ghendtsche Tydinghen" ontvangt. Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis (DSMG), waar u naast het raadplegen van boeken, documenten, bidprentjes, (rouw)brieven, enz., ook boeken en tijdschriften kan ontlenen.Jaarlijks lidgeld vanaf 1/3/2020 (49e jaargang):    

Gewone leden:        20,00 euro

Steunende leden:    30,00 euro

Beschermleden:     vanaf 35,00 euroPostrekening:     IBAN: BE73 0001 0504 7360. BIC: BPOTBEB 1

van de "Heemkundige en Historische Kring Gent" te 9000 Gent.  

Steunende en Beschermleden worden vermeld in het Tijdschrift Ghendtsche Tijdinghen. Wij onderstrepen graag dat deze hogere bijdragen het voortbestaan van de kring bestendigen. In het kader van de AVG (GDPR) ontvingen wij graag uw akkoordbevinding met de publicatie van uw naam als steunend lid of beschermlid via brief of per mail (g.t@telenet.be).


Bij opmaak van een factuur dient 5,00 euro toegevoegd aan het lidgeld. De leden in het buitenland (Europa) dienen een supplement van 15 euro te betalen als tegemoetkoming in de extra-portokosten.
Leden buiten Europa betalen 40 euro. Buitenlandse betalingen moeten kostenvrij ge´nd kunnen worden.
 
 
Secretariaat:    Nieuwe leden, ontslag, opzegging, adresverandering en bij niet ontvangen van het tijdschrift,  
HHKG, Groot Begijnhof 46, 9040 Sint-Amandsberg,
                        e-mailadres:  g.t@telenet.be

                                     
 
Redactieadres:    Clarissenstraat 14, 9000 Gent, gtpenning@edpnet.be
                        Auteurs worden verzocht kopij digitaal aan te leveren op g.t@telenet.be.
 
Zetel:            Convent Engelbertus - Groot Begijnhof nr. 46, 9040 Gent (Sint-Amandsberg)

 

De leden genieten vrije toegang tot de bibliotheek en de wekelijkse bijeenkomsten in het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Doctor Maurits Gysseling, Convent Engelbertus, Groot Begijnhof 46, Sint-Amandsberg: elke zondag van 10 tot 12 uur (behalve op feestdagen). Gesloten in juli en augustus.

 
Verantwoordelijke uitgever: Heemkundige en Historische Kring Gent, vzw, voorzitter Frank Gelaude.


 
Druk: NV Drukkerij Verbeke, Lijnmolenstraat 34-36, 9040 Gent, tel. 09 228.10.33