VRAAG   -   NIEUWS

         

G.T. lezers vragen uw hulp ...

Ottergemse Dries en Kasteel ter Laeckt

 
Mw. Josephine Schreibers bezorgde de redactie volgende vraag.

‘Wij zijn met enkele buurtbewoners recent beginnen graven in het verleden van de Ottergemse Dries. Tot onze verbazing komen we tal van (verdwenen) kastelen tegen en andere waardevolle gebouwen (al dan niet bewaard). Een groot mysterie blijft het kasteel Ter Laeck dat in een zijweg van de Ottergemsesteenweg lag (de Roomstraat, huidige Proeftuinstraat). Daar woonden de familie Delebecque - Rotsart de Hertaing en later hun dochter die getrouwd was met Pierre Morel de Westgaver. Zie: http://ottergemdries.weebly.com/ter-laeck.html
Kan iemand meer informatie over dit kasteel en / of over de Ottergemse Dries in het algemeen. In het bijzonder over een schooltje dat op de Wereldtentoonstelling opgesteld stond
en nadien naar daar verhuisde?

Verder verzamelen wij alle mogelijke gegevens over de wijk via een facebookgroep. Oude foto's, krantenartikelen, verhalen... alles is welkom. We nemen de grenzen soms wat ruimer, nl het ‘voorgeborgte’van de Heuvelpoort, gaande van de Heuvelpoort tot aan de grens met Zwijnaarde...’

https://www.facebook.com/groups/252985651539286/

 

Begijnen

Voor een kleine studie omtrent de leefomstandigheden van begijnen in de jaren 1700 - 1800 is Danny Mattens op zoek naar boedelbeschrijvingen van begijnenhuizen. Zoals bekend kwam de nalatenschap van begijnen na hun overlijden aan de familie toe, tenzij dat uitdrukkelijk anders bepaald stond. De meeste boedelbeschrijvingen (‘staten van goed’) belandden dus bij de families. Ze blijken niet gemakkelijk terug te vinden. Wie weet heeft van zo’n document kan contact opnemen met de redactie.

Stuur uw reactie naar gtpenning@edpnet.be